You are currently viewing Bygga säkra hus med säkerhetsdörr

Bygga säkra hus med säkerhetsdörr

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Många som bygger tänker sällan på säkerhet. Arkitekten tänker på den arkitektoniska stil som hen vill rita huset med. Byggherren tänker på konstruktionen. Men det viktigaste blir i stället för husägaren och bostadsägaren att tänka på sin säkerhet. 

Säkra fönster och dörrar

Det går att bygga med säkerhet i åtanke. Men det som man som bostadsägare och husägare kan göra är att bygga med säkra fönster och dörrar.

  • Dörrar. Dörren är det känsligaste eftersom det är vad inbrottstjuven vill komma både in och ut genom. Här kan man som bostads.- och husägare göra en hel del. Dörrar av stål är det som hindrar inbrottstjuven bäst. Med en ståldörr, bör man alltid montera en dörrlist i stål. Då vet man att det är hart omöjligt för  en tjuv att ta sig in.
  • En ståldörr är också bättre isolerad än en dörr av trä. Det gör att med köpet får du in mindre buller och framför allt mindre kyla.
  • Låset är mycket viktigt. Det är många tjuvar som vet hur de ska dyrka upp ett lås. Här kan du skaffa lås som är omöjliga att dyrka upp. Det finns konstruktioner på lås som helt inte går att dyrka upp.
  • Göra det omöjligt att lyfta ur dörren ur gångjärnen. Det går att bygga så att det inte går att lyfta dörren ur sin gångjärn.
  • Fönster. Det finns fönster som i sin konstruktion inte går att öppna. Det har då glas som inte går att krossa. Den snabbaste vägen in för en inbrottstjuv som vill ta sig in genom ett fönster, är att först krossa glaset och sedan föra in en hand och öppna det manuellt. har man ett säkerhetsfönster så är de omöjliga att krossa. Det finns fönster som man heller inte kan skjuta genom. Det innebär att om tjuven skulle vilja skjuta sig in, så går det heller inte.

Det första man bör göra är att skaffa och montera en säkerhetsdörr. Dörren är det ställe som tjuvarna helst vill ta sig in och ut genom. Det finns säkerhetsdörrar där tillverkaren har tänkt på allt; allt från stålram runt dörren, alltså dörrlist av stål, till låset som är omöjligt attt dyrka upp till isolering och foder. Så är du orolig, skaffa en säkerhetsdörr. Läs mer om säkerhetsdörr här.