You are currently viewing Få kontoret städat och snyggt

Få kontoret städat och snyggt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Har du också ansvar för anställda på ditt företag? Det gör ju att man har en massa krav på sig. Inte bara när det kommer till arbetsrätt och en massa lagar som man måste följa. Man ska medarbetarsamtal, man måste hålla koll på löner och sådant. Det lättaste är att ha kollektivavtal. Om man har det för sina anställda då vet man att man gör en massa rätt. Det kommer med kollektivavtalet att alla avtal som man ingår med sina anställda, att avtalen uppfyller alla de krav som finns i svensk lag.

Rent och fint ska det vara på kontoret

Men sedan kommer det till fler saker som är nästan som en gråzon, men som ändå gör att medarbetarna trivs bättre på en arbetsplats. Man kan erbjuda friskvård, det ingår ju och är avdragsgillt för alla företag. Och det är typ lite mer än 1000 kronor/år och ska inte gå till cyklar och annan utrustning utan som ska gå till medlemsskap på något gym. Det är också bra att bjuda medarbetarna på kick-off, julbord och någon After Work då och då.

Miljön på kontoret är också viktigt. Helst ska det finnas blommor som skapar trivsel. Det ska se snyggt ut på kontoret. Helst ska det finnas kaffe och frukt som man bjuder sina medarbetare på. Utseendet på kontoret är också viktigt. Det ska vara ljusa och fräscha lokaler, och framför allt ska det vara rent och städat. Det hinner ju bli ganska smutsigt på ett kontor, bara på en vecka. Därför bör ett kontor städas minst 1 gång/vecka. Har du inte kontorstädning i Stockholm?