You are currently viewing Fler ekobrott under pandemin?

Fler ekobrott under pandemin?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Ekobrott är ett ord för brottslighet som har med pengar och ekonomi att göra. Det handlar helt enkelt om att människor stjäl pengar från andra på olika sätt. Men har denna typ av brott minskat eller ökat i och med pandemin? I den här artikeln ska vi titta närmare på det. Vi ska också ge dig tips om vart du kan vända dig för att få juridisk hjälp om du hamnar i en situation där du blir misstänkt för ekobrott i Västerås.

Misstänkt för ekobrott i Västerås

Den som hamnar i en situation där man blir misstänkt för ekobrott i Västerås kan det vara bra att få juridisk hjälp. Det finns många advokatfirmor där man kan hitta en jurist som kan företräda dig som misstänkt i dessa situationer.  Googlar man “ekobrott Västerås” får man många resultat som man kan titta närmare på. Ett tips är att vända sig till t.ex. Advokatlaget som har lång erfarenhet av att hjälpa till i såna här situationer.

Fakta om ekobrott

I Sverige är ekobrott inget ovanligt. Under till exempel 2017 anmäldes drygt 200 000 ekobrott. Men vad räknas då som ekobrott?

  • Skattebrott – man far med osanning i sin skattedeklaration till exempel.
  • Bokföringsbrott – man är inte ärlig med hur det ser ut i bokföringen.
  • Mutor – man mutar någon med pengar eller annat. Räknas som en form av korruption.
  • Förskingring – innebär att man gömmer undan tillgångar för att slippa skatta för dem.
  • Insiderbrott – innebär att man tjänar pengar på till exempel aktier med hjälp av information som allmänheten inte känner till.

Enligt statistiken blir män oftare misstänkta och dömda för dessa brott än kvinnor, och åldern för de som blir mest utsatta för ekobrott är män mellan 46-64 år. Den vanligaste typen av ekobrott är skattebrott och bokföringsbrott.

Har ekobrotten påverkats av pandemin?

Enligt statistiken har inte ekobrotten vare sig minskat eller ökat under pandemin, och det kanske kan förklaras av att restriktioner och andra effekter av pandemin inte påverkar möjligheten att utföra dessa brott på samma sätt som våldsbrott och liknande. Många ekobrott utförs på ett digitalt sätt och således kan man trots restriktioner ha samma “möjlighet” att begå denna typ av brott om man vill. Det som dock kan ha haft en effekt är att myndigheternas kontrollfunktion har minskat på grund av sjukbortfall och fokus på att hantera pandemin, men det är inget man har kunnat se än hur som helst.