You are currently viewing Vad är en årsredovisning?

Vad är en årsredovisning?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

Den som har ett eget företag vet att man varje år måste lämna in en årsredovisning som visar vad man har gjort under året som har gått. Vilka insättningar har gjorts under året som har passerat? Vilka utgifter har man haft? Alla transaktioner ska finnas i bokslutet som man också redovisar, men en årsredovisning ska även innehålla en berättelse om vad som har skett i verksamheten vilket är mer än bara insättningar och utgifter.

Skillnad på årsredovisning och deklaration

Skillnaden mot den deklaration som man också måste lämna in till Skatteverket är den att en årsredovisning visar på vad man har gjort och vilka resultat som de har gett. En deklaration innehåller endast den vinst som verksamheten har gett, medan en årsredovisning innehåller en hel berättelse om det som har hänt. En verksamhetsberättelse talar också om vad som har hänt, men alla dessa delar; deklarationen, bokslutet och verksamhetsberättelsen är de delar som utgör en årsredovisning.

Många kan vara intresserade av årsredovisningen

En årsredovisning blir på så sätt en ganska omfattande del av allt det som ska in till Sveriges myndigheter. Har man ett börsnoterat företag är årsredovisningen den som intresserar aktieägarna och som alltid nagelfars av dem, och av journalister som rapporterar om de största börsnoterade företagen och som intresserar den breda allmänheten.

Årsredovisningen berättar också om det finns vinstvarningar och om man ser att någon del i verksamheten kommer att gå sämre inför framtiden och om man behöver dra ner på någon del i verksamheten. En årsredovisning intresserar då fler än bara dem som berörs inom företaget. Årsredovisningen är ofta grunden till om aktierna går upp eller ner. Så den är bland det viktigaste som ska göras när räkenskapsåret är slut. Är det svårt att göra sin årsredovisning? Då kan man alltid ta hjälp av företag som har det som sin specialitet.