You are currently viewing Vad är skillnaden mellan redovisning och koncernredovisning?

Vad är skillnaden mellan redovisning och koncernredovisning?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Uncategorized

En så att säga vanlig redovisning gäller vanliga företag medan en koncernredovisning gäller koncerner, det säger väl sig självt nästan, eller hur? Men att genomföra en koncernredovisning innebär mer än dubbelt så mycket arbete.

En koncernredovisning redovisar allt i koncernen

En koncernredovisning innebär att man på liknande sätt ska redovisa precis allt som har hänt inom koncernen. På samma sätt som man redovisar vad som har hänt i ett “vanligt” företag, så ska man redovisa allt som har hänt under året i hela koncernen. I en koncernredovisning ska allt tas med i redovisningen som om alla de olika företagen i koncernen var ett enda stort företag.

Moderföretaget ska göra koncernredovisningen

Oftast är det moderföretaget i koncernen som ska upprätta koncernredovisningen, undantag kan ges ifall koncernen inte är så stor. Mer om det kan du läsa här: viredo.se/vi-erbjuder/koncernredovisning/.

Det viktigaste för en koncernredovisning är att det ingår:

  • fastställelseintyg
  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • kassaflödesanalys
  • noter med lista över alla dotterföretag
  • revisionsberättelse över koncernen

För att allt detta ska ingå, så är det väldigt viktigt att de som skapar koncernredovisningen är erfarna och vet hur man ska göra. Det är också viktigt att de har rätt utbildning och har kunskapen om hur koncernredovisningen ska utformas.